Z poniższego menu wybierz literę lub cyfrę na którą zaczyna się nazwa wykonawcy danego utworu
Wykonawca T.A.T.U.
Tytuł All The Things She Said (Maltese Translation)
Album

Tekst piosenki:

Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Mhux bizzejjed

Qieghda f'qalltu serju, qed ihossni mohbija
Qed nghajjat ghall ghajnuna, ghal raguni wahda
Ghax li inkun mieghek, tiftahli ghajnejja
Ghidli kif nista nemmen din is sorpriza?

Nistaqsi lili nnifsi, nahseb kif
Nibqa naghlaq ghajnejja, imma ma nistax ninsik
Irrid intir go post, maghmul ghalija w'ghalik
Haddiehor ma jista jkun free
(Haddiehor ma jista jkun free)

Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Mhux bizzejjed

Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli

Qed ihossni mifxula, bil qawwi
Jghidu li huwa t-tort tieghi, imma irrida wisq
Irrid intir magghha, fejn ix xemx u x-xita
Jigu kolla f'wiccu, jahslu it tbatija
Meta jieqfu u jharsu - tibzax ghalija
Ghax inhoss ghalija, dak li thoss ghalija
Nista nippretendi, nista nipprova ninsa
Imma qed iggenninni, iddur f'mohhi

Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Mhux bizzejjed

Ommi li thares lejja, ghidli xtara
Iwa, tlift mohhi

Missier, thares lejja, jin qatt se nkun free
Jiena qtajt il linja?

Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Kull haga li qaltli
Niftakarom car
Niftakarom car
Kull haga li qaltli
Mhux bizzejjed

Kull haga li qaltli

Warto przeczytać:  • Najciekawsze wiadomości ze świata muzyki
    Error: It's not possible to reach RSS file...